Suuntaviivoja selvittämässä

Muuramen Syke ry:n hallitus kokoontui perinteisesti vuoden alussa suunnittelupalaveriin. Tällä kertaa kokoonnuimme strategian suunnittelun äärelle vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaisesti päivittämään arvoja, toiminta-ajatustamme ja visiotamme sekä luomaan seuralle strategian. Kokouksen alkuun päätimme kuitenkin, että jätämme tällä kertaa strategian ja vision käsitteenä keskustelun ja suunnittelun ulkopuolelle, ja keskitymme arvojen, tavoitteiden sekä toiminta-ajatuksen päivittämiseen.

Perinteisesti strategialla tarkoitetaan keinoja, joiden avulla organisaatio pääsee niihin päämääriin ja tavoitteisiin, joita se on itselleen asettanut. Toiminta-ajatus taas kuvaa sitä, miksi organisaatio on olemassa. Arvot taas ovat meille konkreettisia käsityksiä tavoiteltavista asiaintiloista, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa ja ajattelutapaa.

Me lähdimme liikkeelle arvojen päivittämisestä, josta etenimme koko seuran tavoitteisiin. Sen jälkeen kävimme toiminta-ajatuksemme läpi sekä arvojen että tavoitteiden valossa. Sen lisäksi että toiminta-ajatuksemme vastaa kysymykseen miksi olemme olemassa, ajattelimme, että se avaa jäsenille myös arvojamme ja tavoitteitamme ja sitoo ne kaikki yhteen. Halusimme koko työskentelyssä huomioida myös Voimisteluliiton arvot, strategian ja tavoitteet peilaamalla niitä oman seuramme työhön. Voimisteluliiton strategiasta, visiosta ja arvoista voit lukea lisää näiltä sivuilta:


Arvoista


Muuramen Sykkeen arvoja on useita vuosia ollut liikunnanilo, terveys ja hyvinvointi, yhteisöllisyys, ekologisuus, kasvatuksellisuus sekä tasa-arvoisuus. Kun arvoja lähdettiin avaamaan ja miettimään sitä, miten mikäkin arvo heijastuu toimintaamme, tulimme siihen tulokseen, että voimme tiivistää arvojen lukumäärää, kun ymmärrämme laajasti niiden merkityksen. Esimerkiksi kasvatuksellisuus on myös yhteisöllisyyttä sekä vastuullisuutta, ekologisuus sekä tasa-arvoisuus myös vastuullisuutta. Näin saimme seuramme arvot tiivistettyä neljään kantavaan arvoon, joita ovat

Liikunnanilo
Terveys ja hyvinvointi
Yhteisöllisyys
Vastuullisuus

Liikunnan ilon haluamme säilyttää omana arvona läpi toiminnan, voimistelu kivana harrastuksena on myös Voimistelun tulevaisuuden seitsemästä teesistä (http://www.voimistelu.fi/fi/Liitto/Voimistelun-tulevaisuus). Liikunnanilon tulee olla läsnä niin aikuisliikunnan tunneilla, harrastusryhmissä, kiva-toiminnassa (kilpa- ja valmennustoiminta) kuin myös talkooporukoissa. Yhteisöllisyys on sekä Muurame-sidonnaista mutta tavoittelemme yhteisöllisyydellä myös jotain muuta: ilmiötä, yhteen hiileen puhaltamista, talkoohenkeä, kannustavuutta, kohtaamisten luomista.

Vastuullisuus on toiminnassamme läsnä kaikkialla. Haluamme tarjota liikuntaa lähellä, olla mukana kasvattamassa jäseniämme - etenkin lapsia ja nuoria - kohti liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa. Vastuullisyys kytkeytyy näin myös arvoomme koskien terveyttä ja hyvinvointia. Haluamme kulkea jäsenten mukana vauvasta vaariin, kasvattaa vastuuntuntoisia lapsia ja nuoria tarjoamalla yhteisöllisen harrastusmahdollisuuden tai jopa tarjota kokemuksia työnteosta apuohjaus- ja ohjaustöitä tekemällä.

Tavoitteista


Seuran tavoitteita ei ennen ole varsinaisesti kirjoitettu ylös. Tavoitteitamme lähdettiin työstämään arvojen pohjalta. Tavoitteita haluttiin hallittavissa oleva määrä, ja niiden haluttiin olevan tämänhetkiseen toimintaamme tavoiteltavissa olevia. Tavoitteemme seuraaville vuosille on:
  • Laadukas tarjonta niin harraste- kuin kilpailu- ja valmennusryhmissä.
  • Seuran tunnettuuden lisääminen voimistelu- ja tanssiseurana.
  • Jäsenkunnan pysyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.
  • Voimistelun tunnettuuden lisääminen perusliikuntamuotona.


Tavoitteet heijastavat voimakkaasti myös Voimisteluliiton tavoitteita. Voimistelu ei ole vain naisille tarkoitettua ”tamburiinivoimistelua” tai vain kilpailuihin tähtäävää teline- tai joukkuevoimistelua, vaan se on ennen kaikkea erinomainen perusliikuntamuoto ihan kirjaimellisesti vauvasta vaariin. Haluamme olla vahvistamassa tätä ajatusta. Voimistelu kuuluu ja sopii kaikille!

Yhteisöllisyys on seurassamme ehdoton valtti. Jopa aikuisten harrasteryhmiin on syntynyt yhteisöjä, ”porukoita”, joiden merkitystä eri elämäntilanteessa oleville ihmisille ei voi väheksyä. Yhteisöllisyys on myös tavoitettavuutta ja pysyvyyttä. Yhteisöllisyys ei sulje uusien jäsenten ja ihmisten mukaan tuloa pois, päinvastoin – jokainen uusi harrastaja voi tulla toimintaan mukaan juuri sellaisena kuin on. Haluamme että ”Muurame-henki”, yhdessä tekemisen meininki, näkyy ja heijastuu seuratoimintaan saakka.

Toiminta-ajatus


Toiminta-ajatuksemme idea on avata enemmän arvojamme ja tavoitteitamme sekä sanoittaa se, miksi Muuramen Syke on olemassa voimistelu- ja tanssiseurana. Toiminta-ajatuksemme päivitettiin niin, että se heijastaa nyt enemmän uudistettuja arvoja ja tavoitteita. Korostamme toiminta-ajatuksessa seuran ydintä voimistelu- ja tanssiseurana, vastuullisuutta sekä voimistelua monipuolisena ja monta eri lajia käsittävänä, kaikille sopivana perusliikuntamuotona. Yhteisöllisyyttä on se, että toivomme seurassa voimistelun tai tanssin aloittaneiden lasten aikuisuuden kynnyksellä ajattelevan seuraamme ”kotiseurana”, josta on tullut osa heidän lapsuutensa ja nuoruutensa tarinaa ja jonka toimintaan tuntuu hyvältä palata, ehkä uudessakin roolissa.

”Muuramen Syke ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota muuramelaisille ja lähialueilla asuville mahdollisuus voimistelu- ja tanssiliikunnan harrastamiseen ja kilpailutoimintaan lähellä kotia. Syke tarjoaa voimistelu- ja tanssiliikunnan iloa vauvasta vaariin liikuntaseuran edullisin hinnoin. Monipuolisella tarjonnalla Syke pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan käsitystä voimistelusta ja tanssista perusliikuntamuotona ihan kaikille. Toiminta-ajatukseen kuuluu olennaisena osana jatkuva uudistuminen jäsenten toiveita huomioiden, ohjaajien kouluttaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Syke toimii kotiseurana, jonka toimintaan on helppo tulla tutustumaan ja jäädä mukaan. Syke tukee jäsentensä kasvua liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan.”

Slogan


Päivän keskustelut poikivat myös kilpailun Muuramen Sykkeen sloganista. Sloganin on tarkoitus elää seuran mukana vuosia ja taas vuosia eteenpäin. Slogan-kilpailuun otettiin useasta eri ehdotuksesta kolme, joista jäsenet saavat äänestää parhaimman. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan huikea palkinto – kannattaa olla kuulolla esim. Facebook-sivujen kautta!

Lopetimme pitkän kokouspäivän hohtokeilauksella – yhteisöllisyyttä hallituksen jäsenten kesken vahvistaaksemme. JElina Hienola

Puheenjohtaja

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Diy: pitkät säärystimet

Diy: Kaarrokeneule "Syke"

Fitnessiä ja parkouria taivasalla