Sykkeelle OKM:n seuratukea toiminnan kehittämiseen


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä.
Kuva: Auli Dahlström


Sykkeen Harrastajasta ohjaajaksi -hanke


Muuramen Syke on kouluttanut vuosien ajan ohjaajina toimiva nuoria. Ohjaajakoulutukset on kuitenkin suunnattu jo ohjaajina toimiville ja koulutuksien kustantamisen ehtona on ollut se, että nuori sitoutuu ohjaamaan seurassa vähintään tietyn ajanjakson käytyään koulutuksen. Tämän hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on luoda seuraan uudenlainen koulutusmalli, jossa koulutetaan kokonaisia nuorten ryhmiä ilman, että he sitoutuvat toimimaan ohjaajina seurassamme.


Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa yksi tai useampi kokonainen nuorten kilpa- tai harrastusryhmä lastenryhmien ohjaajan tehtäviin tilauskoulutuksella ja saada koulutetusta ryhmästä nuoria innostumaan ohjaamisesta niin, että he voivat halutessaan aloittaa ohjaamistyön koulutuksen jälkeen (ohjaustyö aloitetaan usein ensin apuohjaajana). Tähän liittyen tavoitteena on myös tarjota nuorille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin niin, että kaikki koulutuksen läpikäyneet pääsevät seuratyöntekijöiden kanssa suunnittelemaan ja innovoimaan uusia mahdollisia ryhmiä, joissa voisivat itse toimia ohjaajina.Kuva: Auli Dahlström

Vaikka kaikki koulutuksen käyneet eivät jäisikään seuraan ohjaajiksi, koulutus edistää heidän liikunnallista elämäntapaansa. Toisaalta koulutus ehkäisee myös drop out -ilmiötä tarjoten uudenlaisen mahdollisuuden toimia liikunnan parissa. Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös koulutuksien käyneiden ryhmien yhteisöllisyyden lisääminen, sekä koulutuksen käyneiden verkostojen laajentuminen liikunnan parissa (muut ohjaajat, kouluttajat, seuratyöntekijät).


Hankkeen toiminto kohdentuu erityisesti seuran matalan kynnyksen harrastetoimintaan. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vielä löytää jo ohjaajana toimivia, jotka motivoituisivat käymään soveltavan liikunnan koulutuksen, ja sitä kautta joko integroida erityistä tukea tarvitsevia lapsia ryhmiin tai perustaa heille kokonaan oma ryhmä.


Koulutusten myötä sekä uusien perustettavien ryhmien että seuran olemassa olevien ryhmien toiminnan monipuolisuus ja laatu parantuvat. Hankkeen vaikuttavuus onkin suurempi kuin vain uusien perustettavien ryhmien harrastajamäärä, sillä koulutusten avulla kaikkien seuran ryhmien harrastajat (n. 600 lasta) saavat laadukkaampaa ja turvallisempaa ohjausta lähellä asuinympäristöä.


Harrastajasta ohjaajaksi -hanke käynnistyy tulevana syksynä ja jatkuu elokuulle 2021 saakka.


Hyvällä Sykkeellä!


Uutinen OKM:n sivuilla TÄÄLLÄ.Kuva: Marko Hyötynen
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Diy: pitkät säärystimet

Kotijumppaa tanvoa

Ajankohtaisia kuulumisia Sykkeeltä