maanantai 24. kesäkuuta 2019

Tervetuloa maailmaan ja Muurameen, vuosikymmentä nuoremmat!

Sykkeen virallinen kymmenvuotispäivä, 16.7. alkaa olla ihan käsillä. Tuona päivänä on luvassa vähän tavanomaisesta poikkeavaa jumppaa. Kannattaa siis seurata ilmoituksia.

Syke haluaa myös muistaa kymmenen vuotta nuorempia muuramelaisia ja heidän perheitään. Niinpä kymmenen heinäkuussa 2019 syntyvää muuramelaista vauvaa saa neuvolan välityksellä Sykkeeltä paketin, joka sisältää pienet tossut sekä lahjakortin. Nuorin perheenjäsen saa ensin rauhassa vähän kasvaa, mutta perheen valitsema aikuinen voi tulla hakemaan Sykkeen toimistolta lahjakorttia vastaan kymmenen kerran jumppakortin vaikka heti.Lotta Katajapuu-Rutanen Muuramen neuvolasta otti vastaan Sykkeen paketit heinävauvoille jaettavaksi.

Tervetuloa siis mukaan Sykkeen toimintaan niin jumppaamaan kuin muutenkin - koko seura syntyi kymmenen vuotta sitten pienten lasten äitien haaveista hiekkalaatikon reunalla. Pienten lasten vanhemmissa on voimaa!

Syke toivottaa kaikille uuden perheenjäsenen saaville ikimuistoisia ensihetkiä - ja aina välillä ansaittuja lepohetkiä vaikkapa jumpassa virkistyen. 


perjantai 3. toukokuuta 2019

Sarista kunniapuheenjohtaja


Vuosikokouksessa keväällä 2019 Muuramen Syke päätti kutsua kunniapuheenjohtajakseen Sari Oksasen. Sari on toiminut Sykkeessä monipuolisesti koko sen kymmenvuotisen historian ajan niin perustajajäsenenä, luottamushenkilönä, ohjaajana kuin talkoolaisenakin.

Sykkeen alkuvuosina Sari toimi ansiokkaasti seuran puheenjohtajana, ja onkin pitkälti hänen ansiotaan, että meillä on tänä päivänä seura, joka liikuttaa muuramelaisia laajasti. Seurassa on reilu 1000 jäsentä, joka on noin 10% kunnan asukasluvusta. Etenkin lasten liikuttajana Sykkeellä on merkittävä asema, sillä 22% muuramelaisista 3-6-vuotiaista harrastaa Sykkeessä.


Sari kukitettiin kunniapuheenjohtajaksi kevätnäytös Sykähdyksessä Muuramen kulttuurikeskuksella 27.4.2019. Samassa yhteydessä hän sai myös yhdessä Minna Erkkilän kanssa Suomen voimisteluliiton myöntämän hopeisen ansiomerkin monivuotisesta toiminnasta seuran hallituksessa. Tässä kuvan alla on puhe, jonka Sari piti Sykähdyksessä.Hyvä juhlayleisö, kutsuvieraat, ystävät, Sykkeen hallitus ja puheenjohtaja.

Vuodet ovat vierineet, on aika kiitoksen ja juhlan. Yksi ja yhteinen unelmamme on tässä ja nyt, käsissämme ja näkyvillä.

Saiko seuramme alkunsa presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjan teesistä: “Yksikin teko lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi riittää” vaiko niin kutsutusti rakkaudesta lajiin, yhteiseen tekemiseen tai suomalaiseen kulttuuriperintöön, sitä emme osaa sanoa. Jotain merkittävää, yhteisöllistä ja suomalaista Syke silti on.

Ei liene sattumaa, että etenkin lapsiperheitä liikuttava Syke syntyi hiekkalaatikon reunalla äitien sydämissä. Rohkean ja innovatiivisen naisporukan yhteistyöllä Syke on kasvanut näinä vuosina keskisuureksi voimisteluseuraksi Suomen mittakaavassa.

Kysyntää Sykkeen kaltaiselle tanssi- ja voimisteluseuralle oli ja on Muuramessa paljon, liikuntatarjonta tanssin ja voimistelun osalta puuttui lähes kokonaan vielä vuonna 2009 kunnasta. Kasvuvauhtimme onkin ollut huikea. Yhteiset vuotemme ovat kattaneet melkoisen määrän villejäkin kokeiluja, rohkeita aluevaltauksia sekä tietenkin tähän hetkeen vakiintunutta harrastus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Valtakunnallista sekä alueellistakin menestystä on jo tullut. Syke on kasvanut ihmisten tietoisuuteen. Keski-Suomen liikunnan ja Muuramen kunnan myöntämät huomion- ja kunnianosoitukset sekä lajikohtaiset saavutukset ovat nostaneet seuramme näkyvyyttä Muuramen rajojen ulkopuolellakin.

Tänä vuonna 2019 Syke täyttää kymmenen vuotta. Tällä hetkellä seuramme liikuttaa jo noin tuhatta lasta, nuorta ja aikuista Muuramessa. Olemme vakaa ja hallinnollisesti tasapainoinen seura. Kasvaminen liikkumiseen sekä yhteisöllisyyteen Sykkeessä alkaa jo lapsena, suurin osa jäsenistämme on 3-6-vuotiaita lapsia. Nämä tulevat sykeläiset tulevat tekemään tämänkin juhlan seuraavina vuosina.

Kasvupaineitakin on, Muurame on elinvoimainen ja nuorekas kunta, jonne muuttaa paljon lapsiperheitä ja ennusteiden mukaan myös senioreita.

Omat haasteensa tulevaisuudessa kasvutarpeille luovat sekä optimaalisten lajityypillisten harjoitteluolosuhteiden löytyminen että jäsenten laajentuva ikähaitari.

Treenitilasta ja salivuoroista on puutetta. Ilman ahkeria vanhempia, jotka esimerkiksi rullaavat voimistelumattoa monta kertaa viikossa edestakaisin tai liikuntaseurojen joustavaa yhteistyötä, treenaaminen olisi vaikeampaa. Tulevaisuudessa kaipaisimmekin uusia harjoittelutiloja erilaisille lajeille Muurameen. Olisiko yksi mahdollisuus monitoimihalli, jossa lajityypilliset ominaisuudet olisi otettu paremmin huomioon koulujen pallopelisalien sijaan?

Nämä vuodet ovat kasvattaneet meitä sykeläisiä ja kuntalaisia yhteen, yhdeksi Syke-perheeksi. Olemme nähneet, että urheiluseuratoiminta yhdistää, antaa elämyksiä ja liikuttaa meitä matalallakin kynnyksellä.

Sykkeen toimintaan on helppo tulla mukaan. Voimistelun tai tanssin merkitys syvästi taiteellisenakin kokemuksena ei liene liioiteltu.

Ei liene myöskään turhaa todeta, että urheiluseuratoiminta on jotain syvempää kuin itse lajit, joita se tarjoaa. Ihmisen onnellisuuden osaset saattavatkin löytyä niistä kokemuksista, kun hän voi toimia yhteisen hyvän parhaaksi, kaikkien yhteisen hyvän edistämiseksi. Osaltaan itsekeskeiseksikin luonnehdittu, ihmisen omaan hyvinvointiin sekä egosentrisyyteen keskittynyt kulttuurimme ei tarjoa ihmisille enää onnellisuuden kokemuksia. Sen sijaan saattaa olla, että niitä etsitään itsensä ja yhteisön ulkopuolelta, tuloksetta.

Tutkitustikin onnellisuuden kokemukset löytyvät usein niistä kokemuksista, jolloin voi toimia yhteisen hyvän eteen.

Voisiko liikunta- ja urheiluseuratoiminta tuoda tänä päivänä jotain tällaista meille kaikille? Minulle se on tuonut. Ja uskallan sanoa, meille kaikille sykeläisille, merkitystä ja elämyksiä.

Seuratoiminnan laatua ei voida myöskään määritellä kilpailullisin, ulkoisin mittarein. Liiaksi pelkkään kilpailutoimintaan keskittynyt yhteisö sekä kovat tulostavoitteet saattavat sammuttaa paitsi kasvavan lapsen ilon liikkumista kohtaan, myös elämyksellisen mielen.

Sopivamääräinen sekä avarakatseinen liikkuminen on tätä päivää. Meillä ei yhteisönä ole varaa menettää yhtään mahdollisuutta elinikäiseen ja aktiiviseen elämäntapaan.

Ehkä onkin hyvä kysyä itseltämme, kenen silmin arvioimme liikkeen iloa, kokemusta tai visuaalisten lajien kauneutta. Mikä on sisäinen mittarimme? Ilon ja elämyksen määritelmä syntyy jokaisen tanssijan tai voimistelijan sisällä, taiteen kokemuksen yhdyspinnassa, sitä ei tule määritellä luokittelemalla liikkeen laatua pelkästään ulkoisin tai tuloksellisin mittarein.

Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat ovat suomalaisen liikuntakulttuurin selkäranka, joiden olemassaolo perustuu ihmisten omaehtoisuuteen, aktiivisuuteen sekä tietenkin valtion ja kuntien rahoitukseen.

Yhteiskuntamme on nyt erilainen kuin urheiluseuraliikkeen syntymävuosina, jolloin suurin osa toiminnasta hoidettiin vapaaehtoisten voimin. Laadukas ja asiantunteva kehitykseen sitoutunut hallintomme, työntekijämme, ohjaajamme sekä avarakatseinen hallitus ovat osaltaan Sykkeen kasvamisen taustalla sekä sen tulevaisuuden tekijöinä.

Näillä sanoilla ja ajatuksilla haluan kiittää seuramme hallitusta sekä Suomen voimisteluliittoa minulle myönnetystä ansiomerkistä. Haluan myös kiittää aktiivisia sykeläisiä, kuntalaisia, Muuramen Yritystä, Muuramen Urheiljoita, muita sidosryhmiä sekä Muuramen kuntaa hyvästä yhteistyöstä kuntamme asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen eteen.

Antakaa liikkeen virrata, ilon ja naurun, kyyneltenkin tulla.


Tulkaa mukaan Sykkeen toimintaan, ideoimaan, kantamaan vastuuta, jokaiselle löytyy paikka! Kevätkin on jo täällä!

Sari Oksanen 

perjantai 1. helmikuuta 2019

MUURAMEN SYKE 10 VUOTTA VUONNA 2019!

Muuramen Syke ry:n 10-vuotisjuhlavuosi on alkanut! Sykkeen perustamiskokous pidettiin Muuramessa 16.7.2009. Itse tulin toimintaan mukaan muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2011. Tuolloin Syke oli jo ehtinyt vakavasti otettavaksi liikunnan vaikuttajaksi Muuramessa. Seuralla oli jo joitain vuosia ollut kokoaikainen seuratyöntekijä, eikä mennyt montakaan vuotta, kun oltiin rekrytoimassa jo toista työntekijää.

Muuramen Sykkeen tarina alkoi Sari Oksasen unelmasta, jota hän oman vauva-arkensa keskellä alkoi muiden nuorten naisten kanssa yhdessä toteuttaa. Sarin unelmaa tanssia, voimistelua ja liikuntaa kuntalaisille tarjoavasta lähiseurasta hänen uudella kotipaikkakunnallaan tukivat useat tahot. Mm. silloinen sivistystoimenjohtaja Sarin rekrytoituaan vinkkasi hänelle näiden lajien vielä Muuramesta uupuvan, tietäen Sarin vahvan taustan tanssista ja voimistelusta. Muuramen liikuntatarjonnassa oli selkeä aukko, jota Muuramen Syke alkoi vahvasti täyttää. Ilman Saria ja hänen hiekkalaatikon reunalla saamaansa unelmaa ei kenties Sykettä kuitenkaan olisi, ja hän onkin edelleen toiminnassa mukana monessa eri roolissa. Valmentaja Sari Oksaselle myönnettiinkin Muuramen kunnan vuoden 2014 valmentaja-ansio tekemästään pitkäjänteisestä työstä.

Syke on ensimmäisten kymmenen vuotensa aikana kasvanut niin, että jo noin 10 % muuramelaisista on Sykkeen jäseniä. Osuus kunnan asukkaista on niin suuri, että ylpeästi kerromme siitä ulospäin eri yhteyksissä. Voimisteluliiton tilastoissa olemme suuri seura. Syke on ehdottomasti vakiinnuttanut paikkansa kuntalaisten liikuttajana. Seura on myös palkittu monin eri palkinnoin, mm. Muuramen kunnan Vuoden liikuntateko -palkinto on luovutettu Sykkeelle kaksi eri kertaa: vuosina 2011 ja 2017. Lisäksi Syke on saanut Olympiakomitean, lajiliittojen sekä liikunnan aluejärjestöjen myöntämän Tähtiseura-tunnuksen, eli olemme sitoutuneet lasten ja nuorten sekä aikuisliikunnan laatutekijöihin. Muuramen Sykkeelle myönnettiin myös Voimisteluliiton 2014 Sydän-Suomen seurapäivässä Tampereella vuoden harrastevoimisteluteko uudesta lajista, maastovoimistelusta.

Muuramen vuoden liikuntateko 2011 -palkintoa juhlistamassa vas.lukien Päivi Anttila, Minna Erkkilä, Mira Moilanen, Johanna Pitkälä ja Ulla Pesola.
 
Vanha afrikkalainen sanonta kuuluu, ”jos haluat edetä nopeasti, mene yksin. Jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä”. Syke on onnistunut pääsemään suhteellisen pitkälle suhteellisen nopeassa ajassa. Tätä emme olisi pystyneet saavuttamaan yksin. Alkuajoista lähtien on yhdistyksen kasvun tukena ollut erilaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä tukijoita ja kannustajia. Muuramen kunnan kanssa aloitettiin toimiva yhteistyö jo heti aluksi. Kunnan kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi mainittakoon Keski-Suomen Liikunta ry, ja Voimisteluliitto, josta nuori seura kerta toisensa jälkeen sai mm. kärsivällistä ja ammattitaitoista sparrausapua ja koulutusta. Voimisteluseurojen seurayhteistyön kautta Syke on saanut olla levittämässä Jyväskylän alueen voimisteluilmiötä Jyväskylän Naisvoimistelijoiden, TiVoLin, Palokan naisvoimistelijoiden sekä Tanssi- ja voimisteluseura Illusion Vaajakosken kanssa, mutta myös muuta liikunnan iloa muuramelaisille yli lajirajojen esimerkiksi Jaguars Spirit Atheletesin tai Muuramen Yrityksen kanssa.

Toiselle vuosikymmenelle siirtymistä juhlitaan tänä vuonna monissa eri yhteyksissä. Erillistä juhlanäytöstä emme järjestä, vaan jokaisessa vuoden tapahtumassa pyritään huomioimaan juhlavuosi eri tavoin. Juhlavuonna järjestetään vähintään 10 eri tempausta tai tapahtumaa, joista ensimmäinen on tanssisatu ”Lastenhuoneen kadonnut sävel”, jota esitetään Muurame-salissa helmikuun alussa kolme kertaa. Muita juhlavuoden teeman ympärille kietoutuvia tapahtumia tulevat olemaan mm. loppuvuodesta järjestettävät ensimmäiset voimistelukisat sekä joulun alla järjestettävä voimistelijoiden joulunäytös ja tanssijoiden pikkujoulushow. Vuoden päätapahtuma on kuitenkin kevätnäytös Sykähdys, jossa juhlavuosi on selkeimmin esillä. Tapahtumien lisäksi vuoden aikana tulee olemaan erilaisia tempauksia ja yllätyksiä, joten kannattaa olla kuulolla ja seurata Sykettä eri medioissa aktiivisesti!

Elina Hienola, puheenjohtaja Muuramen Syke ry

perjantai 11. tammikuuta 2019

Uusi seuratyöntekijä esittäytyy

Heips blogin lukijat! Tässä kirjoittelee Sykkeen uusi osa-aikainen seuratyöntekijä Tiina Riihinen. Aloitin työhön perehtymisen tammikuun alussa toiminnanjohtaja Ninnun opastuksessa. Vastuualueisiini kuuluu mm. aikuisten liikunta, lasten ja nuorten tanssin harrasteryhmät, Korpilahden toiminta sekä seuratuoteasiat. Hallinto- ja toimistotyön lisäksi ohjaan Sykkeellä sympaattista Ukkojumppa-ryhmää ja myöhemmin myös liikuntaa aloittelevien matalan kynnyksen LiMu-ryhmää, jossa tutustutaan eri liikuntamuotoihin tavoitteena löytää itselleen mieluisimmat tavat liikkua. Toimistolta minut tavoittaa pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin. Toimiston aukioloajat poikkeuksineen löytyvät osoitteesta https://www.muuramensyke.fi/2. Ottakaa minuun rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa, kysymyksissä tai vaikkapa kehittämisideoissa.

Olen kotoisin Jämsästä, jossa myös asun tällä hetkellä. Olen koulutukseltani liikuntasosiologiaan ja -hallintoon suuntautunut liikuntatieteiden maisteri ja aiemmin olen työskennellyt mm. cheerleadingseurassa sekä kotipaikkakuntani sivistystoimialalla. Opiskelen tällä hetkellä työn ohessa hierojan ammattitutkintoa. Taustani on voimistelussa ja tanssissa – kipinä tähän on syttynyt jo lapsena Jämsän Naisvoimistelijoissa. Viimeiset kymmenisen vuotta olen ollut intohimoinen ryhmäliikkuja sekä itse jumpaten että viime vuosina enemmän ohjaten. 😊 Perusjumppien ja tanssillisten tuntien lisäksi olen viimeisen parin vuoden aikana tykästynyt entistä enemmän myös kehonhuoltotuntien ohjaamiseen. Pieni rentoutuminen ja rauhoittuminen on meille kaikille kaikista tarpeellisinta juuri silloin, kun koemme siihen olevan kaikista vähiten aikaa. Vapaa-ajallani ulkoilustani huolehtii vireä kääpiömäyräkoiravanhus ja talvisin tekee mieli suunnata myös ladulle metsään tai järven jäälle.

Sykkeellä on mahtavan laaja ja laadukas tarjonta erilaisia ryhmiä ja lajeja eri-ikäisille liikkujille niin harrastetasolla kuin kilpailumielessäkin. On ilo tulla mukaan tähän tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan viettävään vireään seuraan!

Nähdään Sykkeen toimistolla, somessa ja jumpissa!

Hyvällä Sykkeellä,
Tiina
044 238 6367, tiina.riihinen(at)muuramensyke.fi


ps. Muistakaahan kehon ja mielen huoltaminen välillä myös matalammalla Sykkeellä 😉

tiistai 27. marraskuuta 2018

Joukkuevoimistelun valmennuskulttuurista

Joukkuevoimistelun valmennuskulttuuri ja sen kyseenalaiset metodit ovat olleet viime viikkoina otsikoissa, kun Urheilulehti kirjoitti aiheesta (täällä). Joukkuevoimistelu on yksi tyttöjä eniten liikuttavista joukkuelajeista koko maassa, ja näin on myös Muuramen Sykkeessä. Lajia harrastaa seurassamme 55 tyttöä.

Muuramen Syke on pelisäännöissään sitoutunut siihen, että huolehdimme turvallisesta toiminnasta, ja toiminnan ensimmäisenä arvona on liikunnan ilo (voit tutustua tarkemmin Sykkeen pelisääntöihin ja toimintakäsikirjaan, josta arvot löytyvät).

Voimisteluliiton jäsenenä olemme myös mukana Väestöliiton kanssa toteutetussa Et ole yksin -kampanjassa, joka on yksi keino tehdä lajista turvallisempi lapsille ja nuorille. Kampanja tarjoaa maksutonta tukea ja apua urheilussa epäasiallista kohtelua kohdanneille (lisätietoa kampanjasta täällä).

Sykkeellä joukkuevoimistelun harrastaminen on hauskaa ja mukavaa! Meillä pääpaino ei ole kilpailuissa eikä menestyksessä, vaan siinä, että jokainen pääsee harrastamaan ja kehittymään omassa tahdissaan. Teemme vuosittain paljon työtä sen eteen, että saamme sellaiset joukkueet, joissa jokaisella halukkaalla on mahdollisuus tutustua lajiin, kilpailla siinä tai ”vain” harrastaa sitä! Sykkeen harjoituksiin voit myös vanhempana tulla seuraamaan, mitä harjoittelusalissa tapahtuu.

Sykkeellä joukkuevoimistelun valmentajat eivät ole ammattivalmentajia, vaan tekevät vapaaehtoispohjalta, pienellä palkkiolla valmennustyötään, yleensä muun työnsä ohella. Panostamme valmentajiemme koulutukseen, ja tarjoammekin jokaiselle ohjaajalle ja valmentajalle vähintään yhden koulutuksen per vuosi. Valmentajien ja ohjaajien meriittinä emme pidä niinkään kilpailumenestystä, vaan sitoutumista ja hyvää, kannustavaa asennetta.

Sykkeen seuraväki

tiistai 30. lokakuuta 2018

Kiitettävää jumppaa

Sykkeen aikuisten ryhmäliikunnan syyskausi on ehditty jumpata jo puolen välin tietämille. Pimentyvän ajan harmautta vastaan taistelemassa on näkynyt saleilla ja kahvakuulakentällä mukavasti väkeä. Jotta näin olisi jatkossakin, seura pyysi jumppaajia antamaan palautetta nettikyselyyn vastaamalla. Kysely oli avoinna 9.-21.10.2018, ja siihen kävi vastaamassa yli 50 jumpalla kävijää.

Kaiken kaikkiaan Syke-jumppaajat tuntuvat olevan sangen tyytyväisiä tunteihin, sillä kun palautteen kirjoittajia pyydettiin antamaan kouluarvosana jumpista, keskiarvoksi tuli huima 9,1. Erityiskiitoksia saivat esimerkiksi Sari ja hänen Bailatino- ja Lavis-tuntinsa, Zumba, Ukkojumppa, syksyn uutuustunti Barre, kehonhuolto, kahvakuula, Sykejumppa, Pilates sekä ohjaajien ammattitaito kaiken kaikkiaan.


Syksyn uutuustunti Barre hyödyntää baletin liikekieltä tehokkaassa koko kehon treenissä, mutta ei vaadi kuitenkaan balettiosaamista.


Myös hyviä parannusehdotuksia ja toiveita tuotiin kyselyssä esille. Sunnuntain Sykejumppaa esimerkiksi kaipailtiin takaisin. Tätä toivetta ollaankin jo hyvää vauhtia täyttämässä: su 4.11. alkaen Sykejumppa palaa Rajalan saliin klo 17-18! Ohjaajana ensimmäisillä kerroilla on Kaisu Saastamoinen. Samalla toteutuu toinenkin toive: oman kehon painolla tehtävää harjoittelua on luvassa tuolla tunnilla.

Lisäksi toivottiin Bailatinosta erikseen alkeis- ja jatkoryhmää. Tällaisen järjestelyn pyrimme saamaan kalenteriin vuoden vaihteen jälkeen. Myös muita kehitysehdotuksia on välitetty eteenpäin ohjaajille.

Palautetta voi antaa aina muulloinkin kuin erityisten kyselyjen aikaan. Tietyn tunnin sisältöön liittyvää palautetta on hyvä antaa vaikkapa suoraan ohjaajalle esimerkiksi tunnin lopussa. Koko Sykkeen jumppakalenteriin ja -tarjontaan liittyvää palautetta - tai ylipäätään ihan mitä tahansa palautetta - voi antaa esimerkiksi seuran nettisivun kautta (klikkaa TÄSTÄ).

Palautetta saamalla pystymme kehittämään toimintaa. Suuret kiitokset antamastanne palautteesta!

Lopuksi vielä lämmin muisto kesältä alkavan marraskuun synkkyyteen: hellejumppaa biitsillä! :)

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Voimistelu liikutti ja liike tuntui!

Voimistelun suurtapahtuma Suomi Gymnaestrada tunnettiin, elettiin ja koettiin Turussa 7.-10.6.2018. Mukana 10 000 osallistujan joukossa oli 33 Sykkeen edustajaa - 29 osallistui kenttäohjelmiin ja loput olivat huoltaja- ja ohjaustehtävissä. Neljään päivään mahtui paljon ikimuistoisia hetkiä, joiden tunnelmia välittyy oheisista kuvista.

Majapaikkana toimi Puropellon koulu. Yhteen luokkaan majoittui 20 ihmistä, joten tunnelma oli tiivis, mutta sepä juuri on iso osa koulumajoituksen viehätystä. Tässä on melkein saatu jo pedit valmiiksi.
Ennen tapahtuman varsinaista alkua jaettiin tapahtumatorin lavalla Tähtimerkkejä seuroille, jotka ovat saavuttaneet Olympiakomitean määrittelemän laatutason toiminnassaan ja voivat näin ollen kutsua itseään Tähtiseuroiksi. Muuramen Sykkeen puheenjohtaja Elina Hienola otti vastaan Tähtimerkit niin aikuisten kuin lasten- ja nuortentoiminnastakin.

Poseeraus Tähtiseura-merkkien kanssa Bajamajojen edustalla :)

Tapahtumatorilta löytyi myös maskotti Sisu.
Tapahtuma on virallisesti avattu Kuppittaalla, ja muuramelaiset virallisesti valmiina marssimaan kulkueen mukana Turun tuomiokirkolle.
Tunnelma korkealla!
Perillä tuomiokirkolla: passit kaulassa ja kaverit kainalossa.
Kenttäohjelmaan osallistuminen on kokemus, josta ei pääse ihan joka vuosi nauttimaan. Muuramen aurinkoiset Energian ympäröimä -ohjelmasta.

Salaperäinen labyrintti harjoittelee. Muuramelaiset merkitty kuvaan.
Voimanaiset Elämän voima -ohjelmasta.

Ja mitäpä sitä sitten tekisi silloin, kun ei ole harjoituksia. Jos vaikka vähän voimistelisi. :)
...tai katselisi kaupunkia.

... tai poseeraisi.
Mahtava tapahtuma huipentui sunnuntain 10.6. Tunne liike -näytökseen, jossa kenttäohjelmat esitettiin. Näytöksen finaalissa Veritas-stadionin nurmella esiintyi jopa 4500 voimistelijaa.
Ensi kesänä jatketaan! Elämän voima ja Energian ympäröimä -ohjelmat esitetään World Gymnaestradassa Dornbirnissa. Siellä mukana varmasti myös Sykkeen voimistelijoita.